مجموعه مقالات ژورنال توربوماشین Asme Journal of Turbomachinery

ژورنال Turbomachinery از معتبرترین ژورنال‌های توربوماشین‌ها است. این ژورنال که توسط ASME چاپ می‌شود مجموعه‌ای از مقالات در رابطه با توربوماشین‌ها است.

مجموعه مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo

مجموعه مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo

کنفرانس‌های توربواکسپو هر ساله زیر نظر ASME برگزار می‌شوند. این کنفرانس یکی از معتبرترین کنفرانس‌های مربوط به تجهیزات دوار می‌باشد.