استاندارد API 611

این استاندارد در رابطه با توربین‌های بخار با کاربرد عمومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.  این استاندارد مرسوم ترین استاندارد برای استفاده کنندگان صنایع فوق می باشد. اگرچه ملزومات استانداردهای API از استاندارد NEMA سختگیرانه تر می‌باشد، ولی نیازمندی‌های مصرف کنندهای این حوزه را بهتر منعکس کرده و پوشش می دهند.