پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق مدل اطلس کوپکو

شماره آگهی : 9340090

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/24

پالایش گاز پارسیان

پالایش گاز پارسیان

مناقصه spare parts for gas turbo compressor sumy ...

Spare parts for gas turbo compressor sumy

شماره آگهی : 9540047

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/25