مجموعه مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo

مجموعه مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo

کنفرانس‌های توربواکسپو هر ساله زیر نظر ASME برگزار می‌شوند. این کنفرانس یکی از معتبرترین کنفرانس‌های مربوط به تجهیزات دوار می‌باشد.

تاریخ ویرایش: 26 مرداد ماه 1395

مجموعه مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo

کنفرانس‌های توربواکسپو هر ساله زیر نظر ASME برگزار می‌شوند. این کنفرانس یکی از معتبرترین کنفرانس‌های مربوط به تجهیزات دوار می‌باشد. امروزه بیش از 4000 موسسه و گروه تحقیقاتی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. گروه توربین گاز مجموعه‌ای کامل از مقالات کنفرانس توربو اکسپو ASME Turbo Expo از سال 2000 تا 2014 را در اختیار دارد.

asme turbo expo logo

برای تهیه سایر مقالات این کنفرانس در سایر سال‌ها و یا کل مقالات یک سال خاص می‌توانید با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

asme turbo expo logo



واژه‌های کلیدی : کنفرانس توربو اکسپو asme turbo