سیستم‌های تست کمپرسورها

آزمون کارایی ترمودینامیکی (هیدرولیکی) کمپرسورها یکی از اقداماتی است که کاربر از طریق آن، عملکرد مطمئن، ایمن و اقتصادی ماشین را بررسی کند. برای اجرای سیستم‌های تست انواع کمپرسورها با ما تماس بگیرید.

تاریخ ویرایش: 27 مرداد ماه 1395

امروزه برای بسیاری از شرکت‌های سازنده‌ی ماشین‌هایی همچون کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز (سانتریفیوژ)، تست عملکرد یا آزمون کارایی این تجهیزات به عنوان یک رویه و عرف تبدیل شده است. آزمون کارایی ترمودینامیکی (هیدرولیکی) کمپرسورها یکی از اقداماتی است که کاربر از طریق آن، عملکرد مطمئن، ایمن و اقتصادی ماشین را بررسی کند. در گذشته تصور بر این بود که کارایی ترمودینامیکی کمپرسورها به اندازه‌ی کارایی مکانیکی‌شان اهمیت ندارند. ناکارایی‌های مکانیکی، وضعیت «شدن» و «نشدن» را به وجود می‌آوردند، اما ناکارایی‌های ترمودینامیکی می‌توانست در کارکرد ماشین جبران شود.هزینه‌های بالای انرژی سبب شده است که آزمون کارایی ترمودینامیکی از اهمیت بالایی برخوردار شود. بنابراین امروزه، آزمون کارایی در کارگاه به یک رویه‌ی متداول تبدیل شده است.

تست عملکرد یا آزمون کارایی ترمودینامیکی کمپرسورها عموماً بر پایه‌ی الزامات گفته شده در استانداردهای ASME PTC 10 و ISO 5389 انجام می‌شود. این نوشتار که توسط گزوه انرژایکس تهیه شده است، به بررسی ملاحظات موجود در زمینه‌ی آزمون کارایی درون کارگاه برای کمپرسورهای گریز از مرکز می‌پردازد. مبنای این مقاله برای بررسی آزمون کارایی، استاندارد ASME PTC 10 است که نسبت به استاندارد ISO 5389 عمومیت بیشتری دارد.

این گروه با داشتن تجربه‌ای وسیع در زمینه‌ی طراحی و ساخت انواع سیستم‌های اندازه‌گیری و تست تجهیزات دوار و موتورهای هوایی و با شناخت کامل انواع استانداردهای اندازه‌گیری، آمادگی اجرای انواع سیستم‌های اندازه‌گیری و تست انواع کمپرسورها و تجهیزات دوار را دارد.

compressor test stand


واژه‌های کلیدی : پروژه کمپرسور تست stand test