استاندارد API 611

این استاندارد در رابطه با توربین‌های بخار با کاربرد عمومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.  این استاندارد مرسوم ترین استاندارد برای استفاده کنندگان صنایع فوق می باشد. اگرچه ملزومات استانداردهای API از استاندارد NEMA سختگیرانه تر می‌باشد، ولی نیازمندی‌های مصرف کنندهای این حوزه را بهتر منعکس کرده و پوشش می دهند.

تاریخ ویرایش: 27 مرداد ماه 1395

این استاندارد در رابطه با توربین‌های بخار با کاربرد عمومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.  این استاندارد مرسوم ترین استاندارد برای استفاده کنندگان صنایع فوق می باشد. اگرچه ملزومات استانداردهای API از استاندارد NEMA سختگیرانه تر می‌باشد، ولی نیازمندی‌های مصرف کنندهای این حوزه را بهتر منعکس کرده و پوشش می دهند. کاربرد توربین‌ها در صنایع فرآورش هیدروکربن‌ها معمولا شامل تامین توان مورد نیاز پمپ‌ها و فن‌ها می‌باشد. این استاندارد همچنین برای توربین‌های دیگری که در مصارف عمومی و کمتر مهم مانند محرک کمپرسور هوا و یا ژنراتورها به کار می روند، نیز کاربرد دارد. انطباق با نیازمندی‌های استاندارد API611 می تواند موجب شود تا توربین‌های تولید شده بر طبق این استاندارد تا 50 درصد افزایش قیمت نسبت به توربین هایی که بر اساس استاندارد سازنده طراحی می شوند، داشته باشد.

نام استاندارد: General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services

  • ناشر: API
  • ویرایش: 5
  • سال انتشار: 2008
  • تعداد صفحات: 119

api std 611


واژه‌های کلیدی : API استاندارد Standard 611 توربین بخار